Industrikonsult Ylva Eriksson
Pålitliga projekt, drivna av en eldsjäl
Logosol AB
Sunds Defibrator AB
Sema Group AB

Inom Projektledning kan jag gå in som projektledare direkt i ett kundprojekt eller att driva ett internt förbättrings- eller investeringsprojekt. Bland mina erfarenheter finns allt från små IT-projekt (100 kSEK) till industriprojekt (54 milj.) Kanske kan verkstadsflytten, evenemanget eller Lean-satsningen gå smidigare med en projektledare som är van att styra i mål, i tid och inom budget?

Projektledare

Varje projekt behöver ett mål, en tidplan, en budget och en projektägare (styrgruppens ordförande). Och så förstås en projektledare som kan styra mot målet, inom budgeten och i takt med tidplanen. Om projektledaren även kan motivera projektdeltagarna, informera berörda och hålla styrgruppen underrättad så har man hittat rätt person.

Delprojektledare

I stora projekt måste man ofta dela upp jobbet i mindre delar för att få det hanterligt. Ibland är det olika delprojekt inom olika avdelningar. Andra gånger har man bara en uppdelning mellan den tekniska delen och den kommersiella, med en huvudprojektledare som sköter kundkontakten och övergripande ledning och en teknisk projektledare underställd honom/henne för den interna arbetsplaneringen.
 

All Rights Reserved...
Startsida
Om företaget
Teknik
Projektledning
Projektstöd
Kontakt