Industrikonsult Ylva Eriksson
Pålitliga projekt, drivna av en eldsjäl
Carbide Sweden AB
Sunds Defibrator AB
Bergsåkers Trä AB

Alla projekt börjar med ett problem man vill lösa eller en idé man vill genomföra. Men det är inte alltid man kan gå direkt från idé till projekt...

Teknik innefattar allt från vanligt rit- eller konstruktionsarbete till kvalificerade lönsamhetsanalyser i form av Business case och investeringskalkyler. Kanske finns det i verksamheten ”gamla surdegar”, problem som man äntligen vill få en lösning på? Eller ser man potential att utveckla verksamheten med Lean-metoder?

Problemlösning

När ni vet att ni har ett problem men det finns osäkerheter om vad problemet egentligen består i, eller hur stor skada det egentligen åstadkommer och om det är värt pengarna att försöka lösa det, då kan en teknisk  utredning behövas. I arbetet ingår kanske intervjuer med folk inom företaget som ofta brottas med problemet, tekniska uppmätningar, statistik, litteratursökningar, benchmarking och jämförelser med hur andra företag löst problemet eller någon komination av olika metoder.

Förstudie

När ni har en idé ni vill genomföra, antingen för att lösa ett problem eller  för att förbättra något och ta tillvara nya möjligheter kan den ofta genomföras som ett projekt. Men innan man drar igång ett projekt kan det behövas en förstudie för att analysera vilken lösning eller metod för genomförandet som är lämplig. Man kan likna förstudien vid en intern offert på projektet där man gör en bedömning av vilken kostnad och tid genomförandet kan kräva. Denna information blir underlag för en budget och kan även ställas i relation till kalkylen över förväntad vinst för att avgöra om projektet kan bli lönsamt.

Business Case / Investeringskalkyl

När man tar fram lösningen på ett problem är det oftast intressant att veta om den är lönsam, dvs om de framtida vinsterna uppväger kostnaden för investeringarna. Detta kan jag ta fram i en enkel investeringskalkyl, eller ett mer omfattande Business Case.


All Rights Reserved...
Startsida
Om företaget
Teknik
Projektledning
Projektstöd
Kontakt